Hoofdpagina

Uit WikiMobi

Ga naar: navigatie, zoeken
WikiMobi

Om onze mobiliteit in de toekomst zeker te stellen zal ons mobiliteitssysteem aan nieuwe duurzaamheidcriteria moeten voldoen. Er zijn steeds meer duurzame alternatieven beschikbaar voor de verbrandingsmotor. Dat roept bij beleidsmakers, ondernemers en particulieren de vraag op welke nieuwe technologieën economisch haalbaar zijn en welk effect deze hebben op CO2- en overige emissies. Er is veel informatie beschikbaar op het internet, in rapporten en andere publicaties maar deze informatie is vaak voor meer uitleg vatbaar en verandert snel dankzij nieuwe ontwikkelingen. Om deze informatie inzichtelijk en transparant te maken is WikiMobi opgericht.

Tekstballon.png

Community

De WikiMobi Community werkt gezamenlijk aan het vullen, aanvullen en up-to-date houden van WikiMobi. De community van deskundigen bestaat voor een deel uit wetenschappers en professionals, maar iedereen met kennis over duurzame mobiliteit wordt van harte uitgenodigd mee te werken aan WikiMobi. Er is een redactiestatuut om de samenwerking binnen WikiMobi in goede banen te leiden. Zo is er bijvoorbeeld geen plaats voor meningen en slecht beargumenteerde discussies, alle toegevoegde informatie moet worden voorzien van een bronvermelding zodat de gebruiker zelf de informatie kan verifiëren. WikiMobi heeft tot doel een inzichtelijke, transparante en betrouwbare bron van informatie over duurzame mobiliteit te zijn.


Personenvervoer.png

Personenvervoer
Nederland is een klein land maar we verplaatsen ons veel. Daarbij staan we voor keuzes: elektrisch rijden of diesel, spitsmijden, thuiswerken of toch met de trein en verder met een deelauto? Welk voertuig biedt het meeste gemak en welke de minste emissies? Lees meer

Goederenvervoer.png

Goederenvervoer
Als handelsnatie heeft Nederland een uitgebreid netwerk van havens, kanalen, wegen, landingsbanen en niet te vergeten rails. Dankzij stillere en schonere aandrijving en brandstoffen voor voer- en vaartuigen en door het afstemmen van de verschillende modaliteiten wordt het transport binnen en buiten Nederland steeds schoner en efficiënter. Lees meer

Energie.png

Energie
Mobiliteit kost veel energie, de transitie naar duurzame mobiliteit kan dan ook niet losgezien worden van de energietransitie. Minder energie gebruiken is een deel van de oplossing, maar hoe we onze energie opwekken is nog belangrijker. Wordt het zonne-energie, kernenergie of toch een kolencentrale? Lees meer

Logistiek.png

Logistiek
Dagelijks moet een grote stroom van goederen snel en goedkoop van A naar B vervoerd worden. Hierbij moet een evenwicht gevonden worden tussen vaak moeilijk verenigbare doelstellingen: enerzijds is kostenminimalisatie gewenst, anderzijds wordt gestreefd naar maximalisatie van de klantenservice. Nu ligt er de uitdaging dit systeem te verduurzamen. Lees meer

Organisaties-en-projecten.png

Organisaties en Projecten
Er zijn veel organisaties betrokken bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Veel van deze organisaties delen hun kennis over technieken, implementatie en beleid in WikiMobi, gezamenlijk werken ze aan het up-to-date houden van de wiki. Ook projecten in uitvoering informeren, via hun eigen wiki-portaal, het publiek over de voortgang en resultaten. Lees meer

TvdT 105.png

Truck van de Toekomst
Het doel van het subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: Truck van de Toekomst is het stimuleren van brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s. Met de toegekende projecten is het doel de toepassing te bevorderen van hybride vrachtauto's, dieselalternatieven, en systemen voor hulpvermogen aan boord van vrachtauto's. Naar TvdT


Powered by MediaWiki
  • Deze pagina is het laatst bewerkt op 26 aug 2012 om 21:36.
  • Deze pagina is 808.318 keer bekeken.
  • Privacybeleid
  • Voorbehoud